UGent en Milcobel lanceren leerstoel voor zuivelonderzoek

UGent en Milcobel lanceren leerstoel voor zuivelonderzoek

Zuivelcoöperatie Milcobel en de Universiteit Gent lanceren vandaag samen een ‘Chair on Dairy Research’. Binnen die leerstoel zal de komende 4 jaar fundamenteel onderzoek gevoerd worden naar de specifieke kenmerken van zuiveleiwitten, met als doel nieuwe of verbeterde inzichten te verwerven die ultiem leiden tot de ontwikkeling van nieuwe zuivelproducten.

Milcobel slaat de handen in elkaar met onderzoekers van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de UGent, die reeds enkele decennia geleden de eerste initiatieven rond hoogwaardig zuivelonderzoek opstartte, en tot op vandaag nog steeds actief is in zuivelonderzoek.

Van mozzarella naar meer

“We hebben er alle belang bij om een zeer sterk kenniscentrum in Vlaanderen uit te bouwen”, aldus Dirk Ryckaert, voorzitter van Milcobel. “Het is belangrijk om fundamenteel onderzoek naar zuivel een nieuw elan te geven. De wetenschappelijke basisconcepten en inzichten die binnen de leerstoel ontwikkeld worden, kunnen op termijn aanleiding geven tot meer toegepast onderzoek binnen Milcobel, en leiden tot valorisatie voor ons bedrijf, onze klanten en onze partners. Deze samenwerking is een logisch vervolg op een eerder onderzoeksproject met UGent rond mozzarella, wat resulteerde in zeer relevante inzichten. Dat breiden we nu graag uit naar andere domeinen, zoals melkeiwitten, melkpoeders, enzovoort. We zien de UGent als een waardevolle kennispartner op lange termijn.”

Melk: complexer dan je denkt

Het gedrag van melkeiwitten vormt het centraal onderzoeksthema binnen de leerstoel.

“We drinken dagelijks melk, maar staan weinig stil bij de complexe samenstelling ervan”, aldus Chak Ming To, coördinator van de leerstoel aan de UGent. “Kleine variaties in het gedrag van melkproteïnen leiden tot een product met heel andere eigenschappen.”

Win-win

De samenwerking met Milcobel biedt de onderzoekers van de Universiteit Gent een uitstekende opportuniteit om de resultaten op academisch niveau te vertalen naar nieuwe of verbeterde toepassingen in de zuivelindustrie.

Prof. Paul Van der Meeren (UGent): “De opdracht van universiteiten is drieledig: we bieden hoogstaand onderwijs aan, we doen aan baanbrekend onderzoek, én we willen dat onze kennis zich vertaalt naar praktische toepassingen waar iedereen iets aan heeft. De leerstoel brengt ons onderwijs en onderzoek in contact met de industrie. Een win-winsituatie voor beide partijen.” 


-- Einde persbericht --

Contactpersoon UGent

Prof. Paul Van der Meeren

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Universiteit Gent

Promotor Milcobel Chair on Dairy Research

+32 9 264 60 03

paul.vandermeeren@ugent.be

 

Foto, van links naar rechts:  Prof. Paul Van der Meeren (UGent), Dirk Van Gaver (Milcobel Innovation & Technology Director) en prof. Koen Dewettinck (UGent)

Kathleen De Smedt
Kathleen De Smedt Corporate Affairs & Communication Manager, Milcobel
Milcobel Corporate
Over Milcobel

Milcobel is de belangrijkste zuivelcoöperatie in België, en vertegenwoordigt 40% van de Belgische melkveehouders. Milcobel verwerkte in 2020 1.7 miljard liter melk van meer dan 2400 leden. In 6 productiesites in België en Frankrijk maakt het bedrijf kwaliteitsvolle zuivelproducten zoals kaas, boter, room, melkpoeder, roomijs en wei.  

Naas eigen succesvolle merken (Brugge Kaas, Nazareth, Brigand, INZA, INCOLAC...), produceert Milcobel private label producten voor de retail sector alsook premium ingredients voor professionele klanten in de voedingsindustrie.

www.milcobel.com

Milcobel
Fabriekstraat 141
9120 Kallo