Persuitnodiging: Zuivelverwerkers recupereren steeds meer water… uit melk

Milcobel bouwt nieuwe waterbehandelingsinstallatie om waterkringloop te sluiten

Dat duurzaamheid een ketenverhaal is, bewijst de zuivelsector andermaal. Het efficiënt gebruik en hergebruik van water is daarbij een belangrijke pijler. Zowel de melkveehouders als de verwerkers gebruiken steeds minder grond- en leidingwater en steeds meer alternatieve bronnen, zoals regenwater, oppervlaktewater of gezuiverd afvalwater. Ook recupereren steeds meer melkverwerkers water uit melk.

Met een gloednieuwe waterbehandelingsinstallatie in Langemark-Poelkapelle toont Milcobel hoe dat in zijn werk gaat. En hoe deze hoogtechnologische investering bijdraagt tot het streefdoel om in 2030 volledig wateronafhankelijk te zijn. Een straffe ambitie, als je weet dat Milcobel voor de productie van melkpoeder, boter, mozzarella en ijsjes jaarlijks zo’n anderhalf miljoen m3 water nodig heeft – vergelijkbaar met het verbruik van 30.000 inwoners.

Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) nodigt je graag uit om een kijkje te nemen op woensdag 28 juni. Tijdens een persbezoek aan de West-Vlaamse productiesite van Milcobel (Melkerijstraat 10, Langemark-Poelkapelle) krijg je de ambitieuze plannen toegelicht op het vlak van waterbesparing, waterhergebruik en de opwaardering tot drinkwaterkwaliteit. De Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie (BCZ) schetst de evolutie in watergebruik en -hergebruik voor de hele zuivelsector, gekaderd binnen de bredere cijfers van de ‘duurzaamheidsmonitor’. Deze monitor brengt jaarlijks alle duurzaamheidsinspanningen van de zuivelsector in kaart. ​

 

• Dit bezoek aan een zuivelverwerkend bedrijf maakt deel uit van een reeks ‘farmvisits’ binnen een EU-programma dat de duurzame inspanningen van de zuivelsector ruimer wil bekendmaken.

• De nieuwe waterbehandelingsinstallatie bij Milcobel kadert binnen een programma van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) dat deel uitmaakt van de Blue Deal. Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in van minder verharding, meer vernatting en maximaal circulair watergebruik.

 

PROGRAMMA

13u30 Welkom bij Milcobel Langemark (Melkerijstraat 10, Langemark-Poelkapelle)

13u35 Evolutie waterverbruik en -hergebruik in de zuivelindustrie - ​ door Lien Callewaert van de Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie (BCZ)

13u50 Strategie circulair watergebruik bij Milcobel - door Ruben Puype, Corporate Sustainability Manager van Milcobel

14u00 uur Blue Deal-project ‘Milceaubellissimo’: effluent Aquafin zuiveren tot proceswater voor Milcobel - door Floriaan Van Mechelen, Sales Engineer bij Pantarein

14u10 VR-experience ‘Mozzarella, van koe tot kaas’

14u20 Rondleiding op site en uitleg waterbehandelingsinstallatie

14u50 Q&A

15u15 ​ Voorziene einde persevent

 

ANTWOORD

Graag een seintje bij Yannick Speelmans van RCA, op het nummer 0497 66 08 86 of via mail naar [email protected]. Voor meer info kan je altijd terecht bij Sara Santens van VLAM, op het nummer 0476 86 06 63 of via mail naar [email protected].

 

 

 

Get updates in your mailbox

By clicking "Subscribe" I confirm I have read and agree to the Privacy Policy.

About Milcobel

Milcobel is one of the largest dairy cooperatives in Belgium, representing about 35% of Belgian dairy farmers. In 2021, Milcobel processed 1.4 billion liters of milk from 2000 member dairy farmers. In 7 production sites in Belgium and France, it produces high quality dairy products, such as cheese, butter, cream, milk powder, ice cream and whey. 

Next to its own successful consumer brands (Brugge Cheese, Nazareth, Brigand, INCOLAC...), Milcobel produces private label consumer products for the retail sector as well as premium ingredients for professional customers in the food industry.

www.milcobel.com

Contact

Fabriekstraat 141 9120 Kallo Belgium

+32 (0)3 730 18 00

[email protected]

www.milcobel.com