Milcobel sluit 2022 af met competitieve melkprijs en solide resultaat

Milcobel maakte vandaag de jaarresultaten voor 2022 bekend. Bovenop een recordhoge melkprijs voor de leden-melkveehouders in 2022, realiseerde de onderneming een omzetgroei van 19% en een nettowinst van 4,4 miljoen euro. Voor het eerst sinds jaren realiseerde Milcobel een bovengemiddelde melkprijs. De solvabiliteit steeg van 26,2% naar 26,4% en Milcobel bleef investeren om het bedrijf verder toekomstbestendig te maken. Die trend zet zich ook verder in 2023, met onder andere een investering van € 20 mio voor een ultrafiltratie-installatie in de site te Langemark in het kader van het partnership met Arla Foods Ingredients.

Waardecreatie voor de leden-melkveehouders

Milcobel realiseerde voor de leden-melkveehouders een historisch hoge en bovengemiddelde melkprijs van gemiddeld 55.7€/hl, een stijging van 50.9% ten opzichte van 2021. Dit is inclusief premies voor kwaliteit, hoeveelheid, en duurzaamheid. De maximale duurzaamheidspremie werd verhoogd van 0,50 naar 1 euro per 100 liter geleverde melk als stimulans voor het inzetten op duurzame initiatieven. Dankzij het goede resultaat, garandeert Milcobel haar leden een coöperatieve teruggave (nabetaling) van €0,35 per 100 liter geleverde melk en wordt aan de Algemene Vergadering opnieuw een dividend van 4% ter goedkeuring voorgelegd.

De coöperatieve teruggave van 0,35 EUR/100 liter zal aangewend worden om de jaarlijkse kapitaalsopbouw voor de leden in te vullen. De kapitaalsverplichting van de leden voor 2023 wordt hiertoe ook beperkt; er dient dus dit jaar geen extra kapitaal meer volstort te worden. Daarmee past de Raad van Bestuur in de praktijk reeds toe wat het ook voorstelt voor de statutenwijziging van 2023. De coöperatie werkt immers aan een voorstel waarbij de jaarlijkse kapitaalsinbreng van de leden effectief beperkt wordt tot de coöperatieve teruggave.

Omzetgroei plus winst bovenop hoge melkprijs

Milcobel realiseerde in 2022 een omzet van 1,36 miljard euro, een stijging van 19% ten opzichte van 2021. Dit is te danken aan de historisch hoge zuivelnoteringen op de internationale zuivelmarkten in de eerste drie kwartalen van het jaar en aan de prijsverhogingen in de Business Units Milcobel Consumer Products en Ysco in de tweede helft van het jaar. Vooral de afdeling Milcobel Premium Ingredients wist mee te profiteren van deze hausse op de markt.

De geconsolideerde nettowinst bedroeg 4,4 miljoen euro bovenop de historisch hoge melkprijs. Door de hoge inflatie en sterk gestegen grondstof- en energieprijzen kwamen de marges in Ysco en Milcobel Consumer Products onder druk te staan. In deze divisies konden de sterk gestegen kosten niet volledig worden doorgerekend aan de klanten. Beide afdelingen werken met langere termijncontracten met retailers, en konden minder flexibel inspelen op de veranderende realiteit.

De evolutie op de zuivelmarkt

Terwijl in de eerste helft van het jaar de zuivelnotering voor ingrediënten recordhoogtes bereikten, werd in september de piek bereikt en werd het laatste kwartaal gekenmerkt door een snelle en sterke daling van de noteringen.

In 2022 heeft Milcobel zijn melkverwerking constant kunnen houden.

Feniks strategie en besparingsplan

Ook in 2022 bleef Milcobel werk maken van de Feniks strategie, een doorgedreven bedrijfstransformatie gericht op toegevoegde waarde en het Compass besparingsplan. De ambitie om tegen 2025 € 53mio netto te besparen, werd eind 2022 bereikt. Het Compass programma is daarmee afgerond. Verbeteracties worden nu verdergezet via de programma’s rond continu verbeteren die in alle sites lopen en die tot verdere efficiëntiewinst en kostenbesparingen zullen leiden.

Milcobel gaat verder op de ingeslagen weg. Met een gediversifieerd productportfolio blijft de coöperatie zich inzetten om maximaal waarde uit de markt te halen en een zo sterk mogelijke bovengemiddelde melkprijs voor haar leden-melkveehouders te kunnen realiseren. ​ Ook het aangekondigde partnership met Arla Foods Ingredients voor de valorisatie van wei, zal hiertoe bijdragen vanaf het eerste kwartaal 2024. ​ Milcobel blijft met de Feniks strategie werken op een klantgerichte organisatie, die financieel en operationeel slagkrachtig is, met een sterke bedrijfscultuur en bestuur. Op die manier realiseert het een win-win-win, voor haar medewerkers, haar leden-coöperanten en haar klanten.

Geauditeerde cijfers, goedgekeurd door de Raad van Bestuur

  • Omzet: € 1,36 mia
  • Nettowinst na belasting: €4,4 mio
  • Solvabiliteit: 26,4% ​
  • Coöperatieve teruggave aan de leden (ook bekend als nabetaling): €0,35/hl*
  • Dividendvoorstel aan Algemene Vergadering: 4%

*Voor leden-melkveehouders die niet in opzeg zijn.

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Milcobel

Milcobel is één van de belangrijkste zuivelcoöperaties in België, en vertegenwoordigt ongeveer 35% van de Belgische melkveehouders. Milcobel verwerkte in 2021 1.4 miljard liter melk van 2000 leden melkveehouders. In 7 productiesites in België en Frankrijk maakt het bedrijf kwaliteitsvolle zuivelproducten zoals kaas, boter, room, melkpoeder, roomijs en wei.  

Naas eigen succesvolle merken (Brugge Kaas, Nazareth, Brigand, INCOLAC...), produceert Milcobel private label producten voor de retail sector alsook premium ingredients voor professionele klanten in de voedingsindustrie.

www.milcobel.com

Neem contact op met

Fabriekstraat 141 9120 Kallo

+32 (0)3 730 18 00

[email protected]

www.milcobel.com