Milcobel gooit systeem kapitaalsopbouw om ten voordele van haar leden

Op 20 juni organiseerde zuivelcoöperatie Milcobel haar jaarlijkse Algemene Vergadering ter rapportering van de resultaten van 2022. ​ Daarnaast vond ook een Buitengewone Algemene Vergadering plaats waarin statutaire vernieuwingen werden doorgevoerd, die de coöperatieve werking versterken en het coöperatieve aanbod aantrekkelijker maken voor zowel bestaande leden-coöperanten als potentieel nieuwe leden.

Na een intensief participatietraject de afgelopen maanden met regelmatige overlegmomenten binnen Milcobels coöperatieve structuren, werden met overgrote meerderheid een aantal aanpassingen goedgekeurd van de statuten en het intern reglement. Milcobel werkt op die manier verder aan de uitrol van zijn toekomststrategie, waarvoor retentie en acquisitie belangrijke hefbomen zijn.

Tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van afgelopen dinsdag gaven de afgevaardigden groen licht voor de voorgestelde aanpassingen van zowel de statuten als het intern reglement.

Duidelijke keuzes voor de toekomst

Dit zijn de belangrijkste veranderingen in grote lijnen:

 1. Milcobel verzekert de kapitaalsopbouw van haar leden-coöperanten via de coöperatieve teruggave (‘nabetaling of getrouwheidspremie’).
  Voortaan verloopt de kapitaalsopbouw van de leden via de coöperatieve teruggave. Leden-coöperanten hoeven zich dus niet langer zorgen te maken over de jaarlijkse kapitaalverplichting.
 2. De kapitaalsopbouw van een individueel aandeelhouder-coöperant van Milcobel CV wordt beperkt tot maximaal het dubbele van de minimale kapitaalsverplichting.
  Dit betekent dat de maximale kapitaalinbreng die een lid kan hebben, wordt opgetrokken tot 15 EUR/100 liter bedraagt; dit met het oog op het verwerven van dividend.
 3. Het mandaat van Afgevaardigde voor de Algemene Vergadering van Milcobel CV kent een looptijd van 4 jaar.
  In het streven naar verdere professionalisering wordt het mandaat voor de Algemene Vergadering verlengd van één tot vier jaar. Op die manier bouwen we aan een hechte, geïnformeerde groep van leden-coöperanten die de koers bepalen. Er zal ook worden ingezet op vorming en opleiding voor deze groep. Jaarlijks vindt een (her)verkiezing plaats om de eventuele open mandaten in te vullen.
 4. Aanvullend op het lidmaatschap (coöperant-aandeelhouder) introduceert Milcobel de mogelijkheid om op contractuele basis melk te leveren.
  Via een leverancierscontract krijgen melkveehouders de kans om kennis te maken met Milcobel als koper; wat vervolgens kan evolueren richting een klassiek lidmaatschap. Dergelijke contracten kennen een looptijd van 1 jaar (verlengbaar) en een wederzijdse opzegtermijn van 3 maanden. ​
  De levervoorwaarden (kwaliteitsvereisten, levering van het volledige bedrijfsvolume, logistieke voorwaarden,…) van het Milcobel-lidmaatschap zijn integraal van toepassing; net als de Milcobel-melkprijssystematiek.
  Uiteraard ​ hebben contractuele leveranciers geen recht op coöperatieve teruggave (‘nabetaling’) en dividend; dit blijft exclusief voorbehouden voor leden.
  Na minimaal twee contractjaren wordt de mogelijkheid geboden om de overstap te maken naar het Milcobel-lidmaatschap; het nieuw lid heeft dan recht op de nabetaling van het laatste jaar dat op de vennotenrekening zal worden geplaatst volgens het systeem dat in wijziging 1 is vastgelegd.
 5. De minimale duur van het Milcobel-lidmaatschap wordt vastgesteld op 2 jaar.
  Wie zich meldt als nieuw lid, engageert zich minimaal voor een periode van 2 jaar. Via het verlagen van deze periode van vijf naar twee jaar wordt meer soepelheid geboden naar nieuwe toetreders toe. ​
  Anderzijds getuigt het van voldoende zelfvertrouwen dat Milcobel zich weet te profileren als stabiele en betrouwbare partner in de samenwerking met de leden-melkveehouders, zonder dat daarvoor strenge, beperkende regels nodig zijn om boeren voor langere tijd verplicht te binden.

Daarnaast werden nog een aantal andere wijzigingen doorgevoerd, gericht op het ondersteunen van jonge melkveehouders.

 1. Leden tot 40 jaar kunnen eenmalig een verzoek indienen om hun coöperatieve teruggave niet op de vennotenrekening te plaatsen, maar uitbetaald te krijgen.
  Het is de ambitie om jonge melkveehouders een duwtje in de rug geven. Via het opvraagbaar maken van de coöperatieve teruggave voor jonge melkveehouders ​ bieden we leden de kans extra te investeren in de toekomst van hun bedrijf.
  Ook wanneer de uitbating samen gebeurt, kan men beroep doen op deze regeling ​
  wanneer één van de leden binnen de maatschap max 40 jaar is.
 2. Milcobel voorziet een incentive bij overname & verderzetting van het Milcobel-lidmaatschap in de vorm van een overnamepremie van 1 EUR/100 liter die wordt aangewend voor de kapitaalsopbouw.
  Om het volume ledenmelk op peil te houden en de toekomstige generatie melkveehouders te steunen voorziet Milcobel een premie bij de overname van een Milcobel-melkveebedrijf. Wanneer de overname geleidelijk gebeurt, zal ook de premie proportioneel worden toegekend ‘per overnameschijf’. Bij de uitbetaling van de overnamepremie hoort een minimale lidmaatschapsverplichting van vijf jaar als voorwaarde.

De weg vooruit

Aan het einde van de Buitengewone Algemene Vergadering dankte voorzitter Betty Eeckhaut eenieder die gedurende de afgelopen periode heeft meegewerkt aan de totstandkoming van deze statutaire hervorming. “Op het ogenblik dat je samen met vele tientallen bestuursleden constructief nadenkt en overlegt over de toekomst, voel je de hartslag van een dynamische coöperatie die de toekomst omarmt. Met deze hervormingen levert Milcobel belangrijke inspanningen die zowel de bestaande leden als nieuwe toetreders ten goede komen. Dat is de weg vooruit die we samen inslaan.”

Milcobel Voorzitter Betty Eeckhaut
Milcobel Voorzitter Betty Eeckhaut

Leden ontvangen 4% dividend

Algemene Vergadering keurt voorstel Raad van Bestuur goed.

Tijdens de Algemene Vergadering werden de jaarcijfers 2022 toegelicht en finaal goedgekeurd. Daarnaast stemde de vergadering ook in met het voorstel van de Raad van Bestuur om leden-coöperanten een dividend van 4% te betalen op het volstorte kapitaal.

Met de combinatie van een historisch hoge melkprijs, een coöperatieve teruggave (0,35 EUR/100 liter) en een dividend van 4% sluit Milcobel 2022 succesvol af.

Leden-coöperanten keuren alle voorstellen goed
Leden-coöperanten keuren alle voorstellen goed

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Milcobel

Milcobel is één van de belangrijkste zuivelcoöperaties in België, en vertegenwoordigt ongeveer 35% van de Belgische melkveehouders. Milcobel verwerkte in 2021 1.4 miljard liter melk van 2000 leden melkveehouders. In 7 productiesites in België en Frankrijk maakt het bedrijf kwaliteitsvolle zuivelproducten zoals kaas, boter, room, melkpoeder, roomijs en wei.  

Naas eigen succesvolle merken (Brugge Kaas, Nazareth, Brigand, INCOLAC...), produceert Milcobel private label producten voor de retail sector alsook premium ingredients voor professionele klanten in de voedingsindustrie.

www.milcobel.com

Neem contact op met

Fabriekstraat 141 9120 Kallo

+32 (0)3 730 18 00

[email protected]

www.milcobel.com