Milcobel gaat lokaal CO2 compenseren via CLAIRE om lokale boeren te steunen in hun duurzaamheidsinspanningen

Milcobel gaat lokaal CO2 compenseren via CLAIRE om lokale boeren te steunen in hun duurzaamheidsinspanningen

Zuivelcoöperatie Milcobel sluit als eerste Belgische onderneming aan bij startup Claire en gaat voortaan ook een deel CO2-uitstoot lokaal compenseren via Belgische duurzame landbouwprojecten. Claire staat voor ‘Clean air’ en gaat voor lokaal klimaatneutraal. Claire brengt bedrijven die hun CO2-uitstoot willen compenseren samen met partijen die CO2-uitstoot willen reduceren, vermijden of zelfs opslaan.

Recent lanceerde Milcobel de CO2-neutrale Brugge Kaas, een primeur op de Benelux kaasmarkt. Hierbij werd “cradle to gate” de carbon footprint van kaas berekend, werden mogelijke CO2-reducties in kaart gebracht, en wordt de resterende CO2-uitstoot gecompenseerd. Die compensatie gebeurde initieel via een windmolenproject in het buitenland. Nu voegt Milcobel daar dus ook lokale projecten aan toe.

Nils van Dam, CEO van Milcobel, licht het als volgt toe: “Tijdens ons traject van CO2-neutrale Brugge Kaas onderzochten we reeds de mogelijkheden om een deel van de CO2 via lokale projecten te compenseren. De reden is duidelijk:  lokale compensatie heeft een hogere maatschappelijke waarde voor onze coöperatie omdat onze leden ook een extra vergoeding kunnen ontvangen voor hun inspanningen. Tot recent waren er geen lokale aanbieders van CO2-compensatieprojecten met die lokale meerwaarde, die het bovendien ook aantrekkelijk maken voor onze boeren. Intussen heeft de jonge startup Claire een heel interessant model rond lokale carbon credits ontwikkeld: het is simpel, transparant en voor ons het belangrijkste: onze melkveehouders kunnen zelf ook maatregelen nemen die CO2 reduceren en een extra vergoeding ontvangen hiervoor.”

Een recente studie van de  KULeuven toonde aan dat de Vlaamse melkveehouders de voorbije 20 jaar reeds 30% CO2-reductie per liter melk gerealiseerd hebben. Daarnaast bestaat een potentieel om bijkomend via carbon farming 5% CO2 extra per liter melk in de bodem op te slaan. Concrete maatregelen die melkveehouders kunnen nemen zijn bijvoorbeeld gebruik van groenbedekkers, gebruik van grasklaver of luzerne, inbrengen van compost of stalmest en het aanplanten van houtkanten.

Nils van Dam: ”We geloven heel sterk in het concept van een lokale CO2 marktplaats, waar Belgische bedrijven hun CO2-uitstoot kunnen compenseren via duurzaamheidsinitiatieven bij lokale landbouwers. Daarom willen we Claire ook steunen. Op die manier zetten we hier een ecosysteem op en wordt de cirkel gesloten. Carbon farming kan voor de lokale landbouwer/melkveehouders een stukje een alternatief verdienmodel zijn. Zij worden gecompenseerd voor hun duurzaamheidsinspanningen. Daarnaast kunnen lokale bedrijven die versneld richting CO2-neutraliteit willen evolueren, dit dankzij een lokaal project doen. Zo verduurzamen we samen.”

(lees ook het persbericht van Claire: “Claire lanceert het platform voor lokale CO2-compensatie”)

 

 

Story image
Claire lanceert het platform voor lokale CO2 compensatie Perstekst_Lancering Claire.pdf - 407 KB
Story image
Story image

 

Over Milcobel

Milcobel is de belangrijkste zuivelcoöperatie in België, en vertegenwoordigt 40% van de Belgische melkveehouders. Milcobel verwerkte in 2020 1.7 miljard liter melk van meer dan 2400 leden. In 6 productiesites in België en Frankrijk maakt het bedrijf kwaliteitsvolle zuivelproducten zoals kaas, boter, room, melkpoeder, roomijs en wei.  

Naas eigen succesvolle merken (Brugge Kaas, Nazareth, Brigand, INZA, INCOLAC...), produceert Milcobel private label producten voor de retail sector alsook premium ingredients voor professionele klanten in de voedingsindustrie.

www.milcobel.com

Milcobel
Fabriekstraat 141
9120 Kallo