150 Olympische zwembaden met drinkwater, gewonnen uit melk...

Grondwater is kostbaar en wordt steeds schaarser, en dus dringen alternatieve waterbronnen zich op. Milcobel zet in het kader van haar duurzaamheidsvisie in op steeds meer waterhergebruik, en het ten volle benutten van alle bijproducten die ontstaan in de loop van het productieproces van zuivel. Het water uit de zuivelproductieketen wordt behandeld tot drinkwaterkwaliteit en hergebruikt voor tal van toepassingen. Met splinternieuwe drinkwaterinstallaties in Kallo en Langemark, recupereert Milcobel maar liefst 150 Olympische zwembaden aan water per jaar. En zo trekken we de circulaire kaart.

Milcobel beschikt in al haar sites reeds vele jaren over waterzuiveringsinstallaties om het afvalwater te zuiveren en het effluent (het gezuiverde afvalwater) in het oppervlaktewater te mogen lozen. Dit proces is noodzakelijk om te voldoen aan de Vlaamse normen.

Met de nieuwe drinkwaterinstallaties in Kallo en Langemark, een realisatie samen met De Watergroep, gaat Milcobel nog een stap verder. Het overschot aan water afkomstig van melk die eerder naar de afvalwaterzuivering gestuurd werd, wordt nu met de nieuwe installaties tot drinkwaterkwaliteit opgewaardeerd.

Dankzij een ingenieus proces van filtratie en zuivering, is het gezuiverde water afkomstig van melk vandaag van een dusdanige kwaliteit dat het kan ingezet worden als stadswater. Hierdoor wordt niet alleen de hoeveelheid geloosd afvalwater verminderd, maar kan Milcobel ook op stadswater besparen.

Hoogwaardig water maken uit melk? Hoe gaat dat dan?

Of we nu melkpoeder maken of kaas, in beide gevallen komt er water vrij uit de melk.

In Kallo maakt Milcobel hoogwaardig melkpoeder. De melk wordt verhit zodat het water verdampt en poeder overblijft. De waterdamp wordt opgevangen en gecondenseerd tot water dat in tanks wordt opgevangen, waarna het opgewaardeerd wordt (via biologische filtering, ultra-filtratie en omgekeerde osmose) tot drinkwaterkwaliteit en rechtstreeks in het eigen drinkwaternet van Milcobel wordt geïnjecteerd. Bijkomend gebeurt in Kallo nog een extra UV-desinfectie stap, waarbij een deel van het water zonder chloor gedesinfecteerd wordt. Als resultaat krijg je een zeer hoogwaardig water, zonder chloraat, dat kwalitatief zelfs beter is dan leidingwater.

Milcobel Langemark is een belangrijke producent van mozzarella. Bij het maken van kaas worden de droge stoffen van melk verwerkt tot mozzarella. Het water dat overblijft, melkwei, wordt verder gefilterd om de wei op te concentreren (lees, indikken) tot bijna 10% droge stof. Het permeaat van de filtratie werd vroeger reeds gebruikt als water van mindere kwaliteit. Nu wordt het via een extra filtratiestap opgewaardeerd (via UV-desinfectie en omgekeerde osmose) tot drinkwaterkwaliteit. Op die manier vervangt het ook gedeeltelijk stadswater, en zelfs onthard stadswater.

In beide gevallen is het gezuiverde water van zeer hoge kwaliteit en zeer zacht, met zeer weinig tot geen hardheid (calcium, magnesium), zodat het rechtstreeks als onthard water kan gebruikt worden. In het geval van Kallo kan de kwaliteit zelfs beter dan die van stadswater zijn, omdat ongeveer 10% van het opgewaardeerde water nog extra door een UV-systeem wordt gedesinfecteerd tot een zeer hoog kwaliteitsniveau zonder of met zeer weinig chloraat.

Een zinvol partnerschap met De Watergroep

Een hoogtechnologisch project als dit vraagt om een zeer specifieke kennis en expertise. Daarenboven was de uitdaging dat de installaties rechtstreeks gekoppeld moesten worden aan ons productieproces en aan andere infrastructuur. Daarom besloot Milcobel in zee te gaan met De Watergroep als partner. Aangezien De Watergroep strategisch inzet op diversifiëring van waterbronnen, is het voor hen interessant te investeren in dit soort projecten. Vlaanderen heeft namelijk een lage waterbeschikbaarheid per inwoner. Door in te zetten op onder meer circulaire watertoepassingen wil De Watergroep vermijden dat die waterschaarste – onder invloed van de klimaatverandering – tot watertekorten leidt.

De Watergroep brengt de nodige expertise wat betreft drinkwaterkwaliteit en -controle, en garandeert een continue waterkwaliteit, zeer belangrijke technische uitdagingen voor een voedingsbedrijf met zeer hoge kwaliteitsstandaard, als Milcobel.

150 Olympische zwembaden in Kallo en Langemark

Het spreekt voor zich dat dit project zeer grote voordelen biedt, zowel ecologisch als financieel. Een hoeveelheid van maar liefst 150 Olympische zwembaden worden gezuiverd en hergebruikt per jaar. Dat staat equivalent met 350.000m³ per jaar die we minder moeten aankopen aan stadswater. Een mooi voorbeeld van circulariteit.

En nog eens 68 Olympische zwembaden extra in Moorslede

In 2014 installeerde Milcobel in eigen beheer reeds een drinkwaterinstallatie. Met een RO (reversed osmosis) installatie, wordt wei er verder opgeconcentreerd tot wei-concentraat. Het RO water, het permeaat, zetten we daarna om tot drinkwaterkwaliteit dat gebruikt wordt ter vervanging van stadswater. In Moorslede besparen we op die manier 160.000m³ per jaar, ofwel ongeveer 68 Olympische zwembaden.

Niet slecht toch? ​ Zo hebben we maar liefst 510.000m³ water gewonnen op onze drie sites te Kallo, Langemark en Moorslede!

Kathleen De Smedt

Kathleen De Smedt

Corporate Affairs & Communication Manager, Milcobel

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Milcobel

Milcobel is één van de belangrijkste zuivelcoöperaties in België, en vertegenwoordigt ongeveer 35% van de Belgische melkveehouders. Milcobel verwerkte in 2021 1.4 miljard liter melk van 2000 leden melkveehouders. In 7 productiesites in België en Frankrijk maakt het bedrijf kwaliteitsvolle zuivelproducten zoals kaas, boter, room, melkpoeder, roomijs en wei.  

Naas eigen succesvolle merken (Brugge Kaas, Nazareth, Brigand, INCOLAC...), produceert Milcobel private label producten voor de retail sector alsook premium ingredients voor professionele klanten in de voedingsindustrie.

www.milcobel.com

Contact

Fabriekstraat 141 9120 Kallo

+32 (0)3 730 18 00

[email protected]

www.milcobel.com